KYSELYTUTKIMUS TORONTON HERÄTYKSESTÄ HELLUNTAISEURAKUNTIEN JOHTAJIEN PARISSA -helluntaiseurakunnat.fi

Artikkelissa oli erikoinen kohta:


Ylistys jakaa näkemykset

Kaksi kolmasosaa vastanneista oli jonkin verran tai täysin samaa mieltä väittämästä “Toronton herätyksen myönteinen hedelmä Suomessa on ylistysmusiikin määrän lisääntyminen helluntaiseurakunnissa”.

– On luonnollista, että varsinkin nuoret laulavat lauluja, jotka ovat syntyneet tänä aikana. Seurakunnassa tulee olla kuitenkin ylistyslaulujen lisäksi sanomallisia lauluja, eräs vastaaja sanoi. (muotoilu oma)

Ylistysmusiikki ei sytyttänyt kolmasosaa vastanneista.

– Ylistysmusiikin osalta tapahtui kuilun lisääntymistä uuden ja vanhan sukupolven välillä, toinen vastaaja arvioi.


 

Voiko ylistystä olla ilman sanomaa?

Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana; opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne kaikessa viisaudessa, psalmeilla, kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten kiitollisesti Jumalalle sydämissänne. Ja kaikki, minkä teette sanalla tai työllä, kaikki tehkää Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttansa. Kol 3:16-17

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s