KYSELYTUTKIMUS TORONTON HERÄTYKSESTÄ HELLUNTAISEURAKUNTIEN JOHTAJIEN PARISSA -helluntaiseurakunnat.fi

Artikkelissa oli erikoinen kohta:


Ylistys jakaa näkemykset

Kaksi kolmasosaa vastanneista oli jonkin verran tai täysin samaa mieltä väittämästä “Toronton herätyksen myönteinen hedelmä Suomessa on ylistysmusiikin määrän lisääntyminen helluntaiseurakunnissa”.

– On luonnollista, että varsinkin nuoret laulavat lauluja, jotka ovat syntyneet tänä aikana. Seurakunnassa tulee olla kuitenkin ylistyslaulujen lisäksi sanomallisia lauluja, eräs vastaaja sanoi. (muotoilu oma)

Ylistysmusiikki ei sytyttänyt kolmasosaa vastanneista.

– Ylistysmusiikin osalta tapahtui kuilun lisääntymistä uuden ja vanhan sukupolven välillä, toinen vastaaja arvioi.


 

Voiko ylistystä olla ilman sanomaa?

Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana; opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne kaikessa viisaudessa, psalmeilla, kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten kiitollisesti Jumalalle sydämissänne. Ja kaikki, minkä teette sanalla tai työllä, kaikki tehkää Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttansa. Kol 3:16-17

Hyväksikäytön kulttuuri -kaupunginainoakalvinisti

Nyt se sitten tapahtui. Patrick Tiainen on ottanut loparit pastoroimastaan Kokkolan Uskon Sana -seurakunnasta. Huhuja liikkui jo pari päivää ennen lopullista tiedotetta. Ilmeni, että Tiaisella on ollut avioliiton ulkopuolinen suhde mieshenkilön kanssa, henkistä epävakautta, epärehellisyyttä, sekä ”epätoivoisia tunteita ja tekoja”, minkä jotkut kommentoijat ovat tulkinneet itsemurhayritykseksi.

Kaikki tämä on murheellista. Murheellisempaa on se, että Tiainen ei ota vastuuta teoistaan, vaan syyttää kaikesta saamaansa kritiikkiä. Häneen kohdistunut ”kohtuuton” kritiikki olevinaan ajoi hänet tähän. Tiedotteensa viimeisessä kappaleessa hän tosin toteaa ”ottavansa täyden vastuun”, mutta haluan tehdä asiasta pari huomiota:

Source: Hyväksikäytön kulttuuri

Patrick Tiainen on merkki. Merkki siitä, että Suomen valtavirtaisessa kristillisyydessä terve arvostelukyky on kadonnut lähes kokonaan. Hyvin kiistelty mies, joka oli toisille Niilo Ylivainion toinen tulemus, ja toisille taas pahasti harhautunut eksyttäjä. Patrickin kannattajille arvostelukykyiset ihmiset ovat osasyyllisiä lankeemukseen, kun taas kriitikot näkevät lankeemuksen olevan suoraa seurausta epäterveestä uskosta, mistä seuraa epäterve elämä.

Erikoisena yksityiskohtana Patrick Tiaisella ja Markku Koivistolla on paljon yhteistä. Samat yhteistyötahot ja samanlainen lankeemus.

Mitä tästä opittiin? Todennäköisesti ei mitään.