Lihasta syntynyt kristillisyys

Joh 3:6. Mikä lihasta on syntynyt, on liha; ja mikä Hengestä on syntynyt, on henki.

-Jeesus Kristus

1 Kor 2:14. Mutta luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä Jumalan Hengen on; sillä se on hänelle hullutus, eikä hän voi sitä ymmärtää, koska se on tutkisteltava hengellisesti.

2 Tim 4:3. Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan korvasyyhyynsä haalivat itselleen opettajia

-Apostoli Paavali

Mitä hän pitää seurakunnan menestyksen syynä? ”Ajattelen, että suurin asia on relevanssi (merkityksellisyys nykyihmiselle, käänt. huom.), olen todella sitä mieltä” […] ”Raavimme ihmisiä sieltä, mistä heitä kutittaa”

-Brian Houston

(http://www.smh.com.au/news/National/Praise-the-Lord-and-pass-the-chequebook/2005/02/18/1108609391134.html, Luettu 4.8.2015)

Tämän ajan näkyvälle kristillisyydelle on ominaista se, että se pyrkii tai oikeastaan sanoo pyrkivänsä lihallisilla ja maailmallisilla menetelmillä hengelliseen tulokseen. Näiden menetelmien hyvyyttä ja oikeellisuutta puolustetaan tuloksilla, joita ne tuottavat. Suuria massoja, suurta innostuneisuutta ja suurta suosiota.

Hengellinen elämä taas on kokonaan Jumalasta lähtöisin eikä sitä voida tuottaa millään ihmislähtöisillä menetelmillä. Voidaankin perustellusti todeta, että mitä enemmän jonkin seurakunnan toiminta ja kasvu perustuu muihin menetelmiin, kuin Jumalan sanan opettamiseen ja elämiseen, niin sitä enemmän rakennetaan lihan eikä Hengen varaan. Joillekin voi tulla suurena yllätyksenä se, että Jumala ei ole sitoutunut meidän uusimpiin psykologian, sosiologian, markkinoinnin, mielikuvien luomisen ja propagandan menetelmiimme. Vaikka ne kuinka luovat mitattavissa olevaa tulosta, niin se tulos on täysin tyhjänpäiväistä, koska se perustuu lihaan eikä Henkeen.

Menetelmäpohjainen pervertoitunut kristinusko on eräänlaista noituutta, koska se pyrkii toimimaan hengellisellä alueella ihmisen tahdon mukaisesti. Näin se haluaa osoittaa riippumattomuutensa Jumalasta ja Hänen sanastaan.

Koska lihalle rakentavalla kristinuskon pervertoituneella muodolla ei voida saavuttaa henkilökohtaista jumalasuhdetta ja Jumalan tuntemista, niin tällaiset ilmiöt ovat erittäin usein luonteeltaan massaliikkeitä. Massaliike on nimensä mukaisesti massiivinen eli lukumäärällisesti suuri. Kuitenkin lukumäärällisyys ei ole massaliikkeen määräävin tekijä, vaan yksilön sulautuminen osaksi suurempaa kollektiivia.

Syntisen ihmisen persoonallinen olemassaolo langenneessa maailmassa saa aikaan monenlaisia tuhoisia tarpeita. Jollekin se on uskonnollinen hurskastelu, toiselle julkisyntinen elämäntapa, mutta massaliikkeet tarjoavat myös tavan lopulta paeta Jumalaa. Ihminen ei halua tulla nähdyksi langenneena ja syntisenä persoonana. Eräänlainen persoonallisuudesta luopuminen massaliikkeeseen liittymällä on nykyisessä individualistisessa ajassamme yhä suositumpi keino paeta omaa persoonallista olemassaoloa Jumalan luomistyönä.

Moderneista pervertoituneen kristinuskon massaliikehdinnöistä Hillsongin inspiroima tapa yhdistää Rock -musiikille ominainen esiintymistapa ja standup komiikka tavoilla, joille annetaan hengellisiä merkityksiä, on tullut äärimmäisen suosituksi. Brian Houston paljastaa kommentissaan suosion salaisuuden. Lopulta viihteellistetty kristinusko palvelee syntisen lihan himoja, mikä on syy sen suosioon.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s