Väärät seurakunnat ovat siunaus?, Hillsongchurchwatch-blogi

Hillsongchurchwatch on julkaissut artikkelin yllättävästä näkökulmasta, jossa väärät seurakunnat nähdään siunauksena:

—————

Väärä seurakunta on myös merkki siitä, että Jumala on ottanut pois estävän armonsa. Hän on antanut seurakunnan mennä sen jäsenten halujen mukana. Hän ei enää estä väärää opetusta.

Näin väärät seurakunnat ovat siunaus. Ensinnäkin ne pitävät paljon vääriä käännynnäisiä pois hyvistä seurakunnista. Opillisesti hyvissä seurakunnissa on jo riittävästi epäaitoja uskovia. Jos kaikki väärät seurakunnat suljettaisiin, niin minne heidän jäsenensä menisivät? Monet tulisivat sinun paikalliseen Raamattuun uskovaan jumalanpalveluspaikkaan. Sitten he alkaisivat luonnollisesti tehdä muutoksia opetukseen, mikä antaa toisen syyn väärien seurakuntien siunaukselle. He pitävät väärät opettajat ulkona. Huono seurakunta antaa vahingolliselle opettajalle paikan, jonne mennä, hyvän seurakunnan sijasta.

Väärissä seurakunnissa olevien puolesta pitäisi rukoilla, sekä jäsenten että johtajien. Se, mitä opetetaan lähettää heidät kadotukseen, jos he eivät käänny. Heille täytyy esittää todellinen Jeesuksen Kristuksen evankeliumi. Jumala tulee kutsumaan valittunsa näistä vääristä seurakunnista.

…Näin Herra tietää pelastaa jumaliset kiusauksesta, mutta tuomion päivään säilyttää rangaistuksen alaisina väärät, (2Piet 2:9)

Väärät seurakunnat ovat kirous niille, jotka ovat niissä, ja siunaus laajalle Kristuksen ruumiille.

—————

Petri Paavolan analyysi Houmista

Petri Paavola on analysoinut Houmia kahdessa artikkelissa, joista uusimmassa lähteeksi on otettu Image -lehden artikkeli Herran hipsterit.

Saranpään ajatus seurakunnasta joka on elämyksellinen, trendikäs, hauska ja jännittävä on vastoin Jumalan sanan opetusta sekä eksytyksen kavalia juonia. Seurakunnan toiminnan keskipisteen tulee olla Herra Jeesus ja Jumalan rakkaus sekä Jumalan sanan totuus. Saranpää seurakunta mallissa keskitytään lihallisiin ja sielullisiin asioihin, jossa ihmiset hakevat elämyksiä, eli sielullisia tunteita ja fiiliksiä, eivät Jumalan sanan totuutta. Saranpään mallissa ihmisten mielenkiinto ja keskipiste on hauskuudessa, jännittävyydessä sekä trendikkyydessä, jonka tähden ihmiset eivät etsi Jumalan sanan totuutta, vaan sielullisia kokemuksia oman korvasyyhynsä mukaan.

Saranpään malli johdattaa ihmiset sielulliseen ja uskonnolliseen jumalanpalvelukseen, ei hengelliseen Jumalanpalvelukseen, jonka perusta on Herra Jeesus, Herran Jeesuksen ristintyö, parannus ja syntien anteeksiantamus uskon kautta Jeesukseen ja Hänen vereensä, Pyhän Hengen muuttavan voiman kautta syntien hylkääminen ja Jumalan tahdossa kasvaminen sekä Jumalan rakkaus ja totuus.

[…]

Loppusanat

Kun tutkii ja käy läpi Houm Churchin taustoja, niin päätyy sellaiseen lopputulokseen, että he ovat innokkaita ja asiansa takana täysillä ja kokosydämisesti, mutta he ovat erehtyneet ja eksyneet korvasyyhy-evankeliumin tielle.

Toivon ja rukoilen, että Houm Church seurakunnan sisällä olevat ihmiset pysähtyisivät ja tutkisivat asioita Raamatun sanan totuudesta käsin, niin sen jälkeen he voisivat hylätä virheellisen polun ja palata takaisin Raamatulliseen uskoon ja jotkut voisivat sen jopa löytää ensimmäisen kerran elämässään. Jos he eivät tee parannusta, niin korvasyyhy-evankeliumi ja eksytyksen henki ohjaa heidät koko ajan poispäin terveestä ja Raamatullisesta uskosta.

Andy Stanley ja vanhatestamentallisen “temppelimallin” korvautuminen rakkaudella

Andy Stanley on Noth Point -seurakunnan pastori, joka on kehitellyt Brand:New -saarnasarjassa viihteelliseen, suosittuun ja tavoittavaan kevytkristillisyyteen sopivia ajatuksia kristinuskon sisällöstä. Kun viihteellisyys ja ihmisten tavoittaminen nousevat korkeimmiksi arvoiksi, niin julistuksen sisältö muuttuu.  Andy Stanley oli puhumassa Hillsongin konferenssissa 2010.

Ristin sovituksen, Jumalan pyhyyden ja vanhurskauden sekä ihmisen syntiinlangenneen tilan paljastamisen sijaan käsitellään kevyempiä aiheita. Andy Stanley on jopa lähtenyt tekemään teologisia linjauksia uuden liiton seurakunnasta, jossa suhde lähimmäiseen nähdään tärkempänä, kuin suhde Jumalaan.

Brand:New –saarnasarja esitellään seuraavasti:

Miten maailman tulisi nähdä seurakunta? Valitettavasti olemme luoneet seurakunnalle brändin, jota Jeesus ei koskaan tarkoittanut. Mutta meillä on mahdollisuus antaa jokaiselle aivan uusi (Brand:New, saarnasarjan nimi) perspektiivi.

Hillsongchurchwatch on julkaissut blogikirjoituksen, jossa käsitellään saarnasarjaa. Saarnasarjaa käsittelevän artikkelin lisäksi Hillsongchurchwatch on julkaissut myös toisen Andy Stanleyn “temppelimallia” käsittelevän artikkelin.

Andy Stanleyn uusimmassa saarnasarjassa “Brand: New”, hän väittää, että vanhan liiton “temppelimalli” on korvattu täysin uudella kristillisellä etiikalla eli rakkaudella. Hän väittää, että jos haluaa omaksua kristinuskon eli “jeesusmallin”, niin kaikki “temppeliajattelun” muodot tulee hylätä.

[…]

Hän sanoo, että vanhassa liitossa oli kyse sen varmistamisesta, että suhde Jumalan kanssa oli oikea, ja että uudessa liitossa on kyse oikeanlaisten ihmissuhteiden tavoittelemisesta. Hän jopa pukee sanoiksi useamman kerran saarnasarjan aikana ajatuksen, joka voidaan muotoilla seuraavasti: “Älä huolehdi, että miten kohtelet Jumalaa. Jumalalla on kaikki hyvin. Sinun täytyy ainoastaan olla huolissasi siitä, että miten kohtelet muita ihmisiä.” Tämä on jumalanpilkkaa. Andy Stanley on oikeassa kritisoidessaan farisealaisia ominaisuuksia modernissa seurakunnassa, kuten legalismia, vallanhaluisuutta ja teologista hajaannusta. Kuitenkin pahimmillaan hän kritisoi juuri sitä tarkoitusta, jonka takia Kristus tuli, syntisiä pelastamaan.

Yle: Näkökulma: Citykirkon sudenkuopat

Yle on tehnyt toisenkin artikkelin liittyen houmiin.

Toimittaja on hiukan hämmentynyt.

He ovat nuoria, trendikkäitä ja hyvännköisiä. Tytöt ovat tälläytyneitä kuin baarikierrokselle. Pojat brassailevat tyylikkäillä kuteillaan. Hymyjä riittää, iloista puheensorinaa, kaikki ovat hyväntuulisia. Pastorit Niklas Niemelä ja Johannes Saranpää ja heidän puolisonsa Tanja ja Jenni hehkuvat kuin parhaimmissakin bileissä.

Arvomaailmaltaan he ovat konservatiivisempia kuin me liberaalit valtavirran kulkijat, mutta jyrkkää abortin vastustusta tai homoliittojen kieltoa ei silmille hyppinyt. Pikemminkin he halusivat viestiä pohtimisen ja keskustelun halua ikään kuin merkkinä siitä, että monet arvot ovat heidänkin maailmassaan muutoksessa. Tai sitten kyse oli taktikoinnista.

Yle: Rokkaava citykirkko puree nuoriin aikuisiin Seinäjoella

Yle on julkaissut artikkelin houmista.

– Kyse on tunteisiin ja kokemukseen vetoavasta uskonnollisuudesta ja samalla se tarjoaa varsin vapaamuotoiset yhteisölliset puitteet uskonnolliselle elämälle. Kokemuksellisuus on vahva trendi nykyajan uskonnollisella kentällä ylipäätään, sanoo Kirkon tutkimuskeskuksen vs.johtaja Kimmo Ketola.

[…]

Houmchurchin estetiikassa ja toimintatavoissa on helposti nähtävissä samoja piirteitä kuin australiaslähtöisessä, maailmanlaajuisessa Hillsong-liikkeessä. Pastorit sanovat ihailevansa Hillsongin tekemisiä, mutta kiistävät kopioinnin tai järjestölliset yhteydet globaaliin trendikirkkoon.

[…]

– Aina kun yhteisön johtajuus perustuu vahvasti henkilöön liittyviin poikkeuksellisiin ominaisuuksiin ja kykyihin, se tuo yhteisöihin epävakautta, joka voi olla riski, varsinkin jos yhteisö muodostuu kovin tiiviiksi ja suhde ulkopuolisiin kapenee, sanoo Kimmo Ketola.