Markus O. Niemi käsittelee viihteen olemusta

Markus O. Niemi kirjoittaa kristinuskosta ja kapitalismista artikkelisarjan osassa 4/5, josta otettu lainaus käsittelee viihdettä:

————-

….Alakulttuurin oma itseymmärrys olettaa vilpittömän halun – sen on oletettava se, jotta myytti pysyisi kasassa –, ja juuri tästä myyttisestä halusta saa viihdeteollisuus voimansa. Viihdeteollisuus de facto synnyttää aitoja haluja ja tuntemuksia tai hyödyntää niitä. Toisin sanoen: juuri näin kapitalistinen viihdeteollisuus toimii.

Viihdeteollisuus ei siten tuota varsinaisesti illusorisia kokemuksia. Viihteen vaarallisuus ei ole kokemuksen valheellisuudessa vaan päinvastoin sen aitoudessa. Viihde tuottaa todellisen kokemuksen virtuaalisesta tapahtumasta; se tuottaa sellaisen tapahtuman representaation, jota ei tosiasiallisesti tapahdu. Rockkonsertissa kuvittelemme jakavamme merkityksiä, kohtaavamme toisiamme kollektiivisella tasolla, vaikka tosiasiallisesti pakenemme ainoastaan oman kiihotetun sielumme muuntuneisiin tiloihin. Ylistyskonsertissa sama pätee minuun ja Jumalaan. Emme kohtaa Jumalaa, mutta koemme todellisen kokemuksen, jonka kohteena on Jumalan kohtaaminen. Kohtaaminen ei tietenkään ole aito, koska se ei suuntaudu kohteeseen, johon uskottelee suuntautuvansa. Tästä syystä viihteen massamuodot ovat aina niin tehokkaita: ne synnyttävät todellisen kollektiivisen odotusvoiman ja mahdollistavat voimakkaan illuusion Toisen kohtaamisesta. Illuusion voima on itse kokemuksen aitoudessa.

————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s