Markus O. Niemi: Houmchurch ja Hillsong – evankeliumin pervertoituminen ja konservatiivien epäonnistunut kritiikki

Markus O. Niemi on käsitellyt aihetta blogissaan.

Seuraavassa lainaus:

——-
Evankeliumista tulee Houmchurchilla yksi ideologisen fantasian elementeistä. Sen tarjoama ”kristityn vapaus” muuntuu fantasian sisäiseksi kerronnaksi, jossa ”Jeesus on hulluna sinuun”. Kukapa ei haluaisi Jumalan palvovan itseään? Houmchurch ei kerro meille, mitä kristityn tulee tehdä, koska se aivan oikein ymmärtää, ettei kristillisyydessä ole kyse täytymisestä vaan evankeliumin lahjoittamasta vapaudesta, joka on vapautta lain orjuudesta. Sen sijaan Houmchurchin evankeliumi menee pidemmälle. Se tarjoaa houkuttelevan mielikuvan Jumalasta, joka on ”hulluna sinuun”. Samalla tämä mielikuva asettaa vapautta imitoivan fantasian raamit. Kertomalla, että Jumala palvoo minua, se kätketysti ilmaisee, mikä on kristityn velvollisuus: nauttia, vapautua.

Jos Jumala on ”hulluna minuun”, olisin typerys, ellen haluaisi kuulua yhteisöön, jossa tämä rakastetuksi tulemisen kokemus aktualisoituu. Tämä on Houmchurchin kätketty ideologia, ja sen nerokkuus piilee sen kyvyssä vedota moderniin minäämme tavalla, johon perinteinen (helluntailainen) lainomainen, ”uskon todeksi elämistä” painottava julistus, ei millään kykene. Ihmistä palvovan Jumalan ideologiassa vapaudesta ja nautinnosta sinänsä muodostuu velvollisuus. Velvollisuus ei palaudu ulkoiseen ja näkyvään auktoriteettiin vaan ideologisen fantasian asettamiin raameihin. Jos et halua kuulua, olet kummallinen ja typerä. Sinulla on ”vapaus” valita toisinkin, mutta tietenkään et valitse, koska eihän kukaan niin tee.

[…]

Korostamalla oman moraalinsa eroa ”maailmaan” nähden ”konservatiivit” kadottavat keskusteluyhteyden – ja evankeliumin. Olisi ymmärrettävä, ettei Hillsongin ja Houmchurchin ongelma ole niinkään eettisten kannanottojen ympäripyöreys kuin mainosmaailmasta lainattu ideologinen pääoma, jossa evankeliumi muuttuu mielikuvaksi ihmisestä, jota Jumala palvoo ehdoitta. 

———

(muotoilut omia)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s