Apinatanssia

Hillsongchurchwatch on julkaissut artikkelin “Hillsong monkeying around as usual…“, jossa oleva video pitää oikeastaan nähdä, että siitä saisi käsityksen.

Lähde: By Hillsong SA Youth, The Monkey™, YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=nvKGbcX2fyI, Julkaissut HillsongCTYouth, 28/08/2013. (Luettu 15/10/2014.)

2Piet 2:1-3

Mutta myös valheprofeettoja oli kansan seassa, niinkuin teidänkin keskuudessanne on oleva valheenopettajia, jotka salaa kuljettavat sisään turmiollisia harhaoppeja, kieltävätpä Herrankin, joka on heidät ostanut, ja tuottavat itselleen äkillisen perikadon. Ja moni on seuraava heidän irstauksiaan (engl. sensuality, kreik. ἀσελγείαις), ja heidän tähtensä totuuden tie tulee häväistyksi; ja ahneudessaan he valheellisilla sanoilla kiskovat teistä hyötyä; mutta jo ammoisista ajoista heidän tuomionsa valvoo, eikä heidän perikatonsa torku.

ESV

But false prophets also arose among the people, just as there will be false teachers among you, who will secretly bring in destructive heresies, even denying the Master who bought them, bringing upon themselves swift destruction. And many will follow their sensuality, and because of them the way of truth will be blasphemed. And in their greed they will exploit you with false words. Their condemnation from long ago is not idle, and their destruction is not asleep.

Visionääriprofeetta puhuu

Hillsongchurchwatch on tehnyt kaksiosaisen artikkelin Hillsongin “näystä”: Houston’s 2014 God-given “Vision” (Part 1): “New grace” scrutinised ja Houston’s 2014 God-given “Vision” (Part 2): The Father, Son and “Pioneer Spirit”?.

Ensimmäisestä artikkelista:

—-

Hillsongin vallan ymmärtämiseksi on tärkeää käsittää näyn luomisen (cast a vision) merkitys liikkeelle. On tärkeää huomata, että Hillsongin tukijat pitävät Brian Houstonin luomaa visiota Jumalalta saatuna.

“Hillsong Church:lla on suuri Jumalalta saatu näky. Tämä näky inspiroi monia nuoria ja seurakuntia kaikkialla maailmassa. Kiitos tärkeästä työstänne. Katson Sao Paulosta, Brasiliasta. Jumala teitä kaikkia siunatkoon. 😉” Lähde: Eduardo Godoi, Vision Sunday 2014, YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=wPnikhaDwDw&google_comment_id=z13vd1mgcsibi5y5x04cddnixpy2vjjhusg0k, Julkaistu 10 kuukautta sitten. (Luettu 16/12/2014.)

Tämä tarkoittaa, että Brian Houstonia pidetään Jumalan profeettana. Jumalan profeetan näyn kyseenalaistaminen vastaa itse Jumalan kyseenalaistamista.

Paul Nevison (Hillsongin luovan ryhmän (creative team) jäsen jo 14 vuoden ajan, ensin Lontoossa ja nyt Sydneyssä, Australiassa Hillsong Film & Television -ryhmässä): “Joka vuoden alussa meillä on Näkysunnuntai. Se on tärkeä tapahtuma seurakunnallemme, koska Brian ja Bobbie luovat näyn tulevalle vuodelle.” Lähde: By Paul Nevison, PIONEER AGAIN: Behind Our Vision Presentation, Hillsong, http://hillsong.com/blogs/collected/2014/march/pioneer-again-behind-our-vision-presentation, Julkaistu 05/03/2014. (Luettu 07/09/2014.)

—-

Toisessa artikkelissa käsitellään Brian Houstonin puhetta, jossa hän liittää erittäin ongelmallisella tavalla kuolleen pedofiili-isänsä seurakuntapioneerien (Pioneer Spirits) joukkoon.

Paras tapa ajatella seuraavaa saarnaa on mieltää se hengelliseksi coktailiksi. Juoman maistuvat ja juovuttavat ainesosat voivat sammuttaa janosi, mutta voimakkuus voi vaihdella. Samoin Brian Houston käyttää erittäin manipuloivia taktiikkoja, kun hän kaivaa maata seurakuntansa “kristillisen” etiikan alta. Tavoitteenaan hänellä on esittää isänsä Frank Houston jumalallisessa valossa. Lopputuloksena on Jumalan kunnian väheneminen.

Päästäkseen tulokseen Brian Houston “kaataa” Frank Houstonin, Hazel Houstonin, Jumalan, raamatullisia hahmoja (sisältäen apostolit), Hillsongin jäsenet ja itsensä yhdeksi suureksi “seurakuntapioneerit (Pioneer Spirits)” coktailiksi. Ongelma tulee siitä, että Brian Houston esittää Jumalan ja Frank Houstonin olevan hengessä samaa. Tässä on kyseessä Jumalan kunnia. Miksi Jumala haluaisi hänen henkensä julistettavan samanlaiseksi, kuin sarjapedofiilin? Miksi Hillsongin jäsenet haluavat heidän henkiensä nähdyn samana, kuin pedofiilin?

Jos jollakulla on “pioneerihenki”, niin hän yleensä jättää menneisyytensä taakseen etsiäkseen jotain uutta. He haluavat aloittaa puhtaalta pöydältä, ja todennäköisesti erittäin hyvästä syystä. Joten miksi Brian Houstonilla on niin suuri tarve saada seurakuntansa hyväksymäksi sama “pioneerihenki”, kuin hänen kuolleella pedofiili-isällään? Miksi edes puhua aiheesta?

22 minuutin kohdalla saarnassa alla Brian Houston puhuu Frank ja Hazel Houstonista pioneerityössä Hillsong/CLC -seurakunnassa Sherbrook Hall:ssa Double Bayssä.

“he olivat n. 55 -vuotiaita ja he muuttivat Sydneyyn. Juuri silloin kesällä… Menin pieneen halliin Double Bayssä, joka on Sydneyn itäistä esikaupunkialuetta. Siellä he olivat tienraivaajia…

…Katso mitä suuria asioita, enemmän, kuin olisimme voineet kuvitella tässä tilanteessa, tuli tuosta yhdestä pienestä päätöksestä ja pienestä hallista pioneerityössä, suuria asioita tulee pioneerihengestä, kiitos Jumalalle, että meillä on mahdollisuus elämässämme uskoa Jumalaan, että voimme nähdä uusia ja suuria asioita.”

Tästä hetkestä alkaen voidaan huomata ne taktiikat, joita Brian Houston käyttää yleisöönsä. Miksi hän vertaisisi hänen sarjapedofiili-isäänsä (jolla oli pioneerihenki) Jeesuksen apostoleihin. Kristillisestä maailmankuvasta katsottuna tämä on yksinkertaisesti ilkeää ja pahaa.

Tämä cocktail on kuolettava. Brian Houston rohkaisee myrkyn juomiseen houkuttelemalla herkullisilla valoshowllaan ja dramaattisilla esityksillään. Yleisö ei ole tajunnut, että he myös ovat juoneet vaarallisen idean siitä, että he ovat tienraivaajia sarjapedofiilin rinnalla. Tämä on se cocktail, joka heidät pakotetaan juomaan. Syanidi on Brian Houstonin väite siitä, että Jumala on antanut hänelle vision seurakuntaansa varten, ja jos seurakuntalaiset eivät juo, niin he uskovat, että he kieltäytyvät uskomasta Jumalaa.

—-

Samasta vuoden 2014 visiopuheesta on olemassa lyhyempi taltiointi, jossa Brian Houston esittää erittäin häiritsevän kehon kielen saattelemana ideansa inklusiivisesta seurakunnasta, jossa kääntymättömät okkultistit, “vähemmistöryhmät” ja terroristit ovat Hillsong -seurakunnan hyväksymiä.

Houmchurch.fi: “me uskomme”

Houmchurch.fi on julkaissut sivullaan ne keskeiset uskomukset, joihin heidän toimintansa perustuu. Kun näitä verrataan Hillsongin What we believe -sivuun, niin sanamuodot ja asettelu paljastaa käytetyn lähteen, josta on otettu vaikutteita. Kumpikin teksti on hyvin lyhyt eikä määrittele kovinkaan tarkasti oppia eikä käytäntöä. Kristinuskon sisällön määrittely monitulkintaisesti ja ilman viitteitä Raamattuun on myös hyvin ongelmallista.

Hillsongilla on ollut ongelmia erityisesti parannuksen tekemisen mainitsemisen kanssa, vaikka heidän periaatesivunsa selkeästi sen mainitsee. Cameron Buettel on käynyt paljon kirjeenvaihtoa Hillsongin kanssa liittyen “Hillsong Live – Mighty To Save” CD:n mukana tulleen materiaalin selitykseen siitä, että miten ihmisestä tulee kristitty. Erityisen suurena ongelmana hän piti puuttuvaa mainintaa parannuksen tekemisestä. Hillsong menee jopa niin pitkälle, että lainaa väärin

2. Aikakirjan 7:14 “mutta minun kansani, joka on otettu minun nimiini, nöyrtyy, ja he rukoilevat ja etsivät minun kasvojani ja palajavat pahoilta teiltänsä, niin minä kuulen taivaasta ja annan anteeksi heidän syntinsä ja teen heidän maansa jälleen terveeksi.”

siten, että lihavoitu kohta on jätetty pois. Houmchurch on onneksi ottanut oppia Hillsongin ongelmista ja jättänyt parannuksen tekemisen vaatimuksen kokonaan pois periaatesivultaan:

Uskomme pelastuksen olevan Jumalan lahja ihmiselle. Se vastaanotetaan uskomalla Jeesukseen Kristukseen.

(Lähde houmchurch.fi, luettu 17. tammikuuta 9:44)

Pelastus “vastaanotetaan uskomalla Jeesukseen Kristukseen”, mutta sekä Jeesuksen että apostolien julistus piti sisällään myös parannuksen tekemisen. Kreikan parannuksen tekemistä tarkoittava metanoeōsana viittaa mielenmuutokseen.

Mark 1:14-15. Mutta sittenkuin Johannes oli pantu vankeuteen, meni Jeesus Galileaan ja saarnasi Jumalan evankeliumia ja sanoi: “Aika on täyttynyt, ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle; tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi”.

Apt 3:19. Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois,

Carm.Org:n Matt Slick on käsitellyt “easybelievism” eli helppouskoisuusongelmaa seuraavasti:

Pelastuksessa ei ole kyse pelkästään älyllisestä myöntymisestä ja sanallisesta Kristuksen pelastajaksi tunnustamisesta. Jopa demonit uskovat, että Jumala on olemassa (Jaak. 2:19). Uskossamme Jumalaan ei ole kyse järjellisestä hyväksymisestä (ascentia). Sen sijaan kyseessä on luottava usko (fiducia). Ensimmäisessä merkityksessä ei ole sydäntä, ei sitoutumista Jumalaan, ja se on lopulta ilman Jumalaa. Siten tyhjässä uskossa ei ole voimaa muuttaa ihmistä (2 Kor 5:17; Joh 3:3) eikä kantaa jumalista hedelmää (Gal. 5:22).

Hillsong London: Mr. Sparkle

Hillsongchurchwatch on kirjoittanut blogiartikkelin uusimmasta (edit:vuodelta 2010, kommentoijan huomautus) Hillsong Lontoon tempauksesta, joka täytyy oikeastaan nähdä itse, että siitä saa käsityksen. Mr. Sparkle esiintyy ajassa 5:30. Hillsong Lontoon Dan Blythe on ollut Seinäjoen ILTA -seurakunnan vieraana vuonna 2014.

hillsong-mr-sparkle(Lähde: Chris Rosebrough, FaceBook,https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10205394615732104&set=a.1127226868122.19397.1450689005&type=1, Julkaistu 15/01/2015 at 11:21. (Luettu 15/01/2015.)

“We don’t party hardly, we just party hard
And not because we’re bored
We do it cos we’re born again”

Hillsongin erehtymättömät voitot

Hillsongchurchwatch on julkaissut artikkelin “The Infallible Profits of Hillsong“, jossa Brian Houston kertoo korvasyyhyyn saarnaamisen (2Tim 4:3) olevan heidän menestyksensä syy. Artikkelissa käsitellään myös Hillsongin organisaatiorakennetta. Artikkeli on alun perin julkaistu Sydney Morning Heraldissa nimellä “The lord’s profits“, herran voitot. :

Joten mitkä ovat hänen ajatuksensa syistä seurakunnan menestyksen takana? “Minun mielestäni suurin asia on relevanssi, olen todella sitä mieltä,” hän sanoo, kun ajelemme esikaupunkialueella Hills District:ssä, jossa valtavat samanlaiset talot rivi riviltä ympäröivät seurakuntaa. “Raavimme ihmisiä sieltä, mistä heitä kutittaa. (muotoilu oma)” Olemme alueella, joka on Australian vastine USA:n Bible belt:lle eli raamattualueelle. Hostonin mukaan, kun hän ja Bobbie halusivat rakentaa seurakunnan, hän halusi rakentaa sellaisen, jossa hän ja hänen perheensä haluaisi käydä. Hyvää musiikkia, hyviä saarnoja ja positiivinen viesti.

Joten Hillsongin tilaisuuksissa musiikki on modernia ja innostavaa sekä esitystapa teatraalinen. Erityistapahtumana on kastetilaisuus, joka pidetään parin viikon välein. Suuri näyttämö vedetään pois ja takana on kasteallas. Kastettavat jonottavat sivulla upottamista varten täysissä vaatteissa samalla, kun katsojat kannustavat ja taputtavat.

Sanoma on yksinkertainen ja houkutteleva. Sen mukaan tämän brändin Jumalan vastaanottamisesta seuraa taloudellinen ja hengellinen palkkio tässä elämässä, kuin myös seuraavassa. Uskonto materialistiselle aikakaudelle. Esimerkkinä siitä, mikä on mahdollista, on komea ja karismaattinen pastori, hänen kupliva vaimonsa ja heidän kolme kaunista lastansa (Joel, 23, vanhin, on päälaulaja Hillsong -rockbändissä). Kaikki tämä tulee Brianin takaamana, kirjassa More Money (Lisää rahaa), että “kuka tahansa, joka laittaa Jumalan valtakunnan ensimmäiseksi (rikas tai köyhä) voi odottaa Raamatun talouden toimivan elämässään NYT”.

….

Philip Powell on helluntaisaarnaaja ja entinen Assemblies of God:n (sateenvarjoryhmä, jonka presidentti Houston nyt on) pääsihteeri. Hänen mukaansa Houstonin ulkomaiset puhekutsut ovat seurakunnissa, joiden omat pääpastorit ovat “mukana ketjussa”. Powell on aloittanut “valvovan palvelutyön”, Christian Witness Ministries:n, joka osaltaan valvoo Hillsongia. “Heille maksetaan suuria summia siitä, että he puhuvat toistensa seurakunnissa. Raha menee Brianille, mutta hänen julkisuuskuvansa tulee Hillsongilta.” Se on vähän kuin Paavi pyytäisi rahaa puhekutsuistaan ja pitäisi rahat. (Houston sanoo, että Powell:n ajatukset ovat “säälittäviä kommentteja säälittävältä mieheltä, joka ei tiedä mitään Hillsongista eikä minusta”.)

Hillsongin seurakuntarakenne on tarkasti kontrolloitu. Yleisjohtaja Brian Aghajanian (myös vanhemmistossa) kertoo, että vanhemmisto on “Brianin tai toisten vanhimpien nimittämä”. Ei vaaleja? “Ei, meidän mielestämme se voisi johtaa sellaisten ihmisten valitsemiseen, joilla ei ole suurta ymmärrystä siitä tavasta, millä seurakunta toimii tai heillä ei olisi samaa visiota, joka meillä on seurakunnalle,” Aghajanian kommentoi.

Hellsong – Hillsongin musiikki – typeryyttä ylistämässä

Coercioncode -blogissa on ilmestynyt artikkeli HELLSONG – THE MUSIC OF HILLSONG – IN PRAISE OF FOLLY, jossa blogin pitäjä käsittelee “kristillistä” yökerhoilmiötä. Blogiartikkeliin liitetyt YouTube –videot täydentävät artikkelia hyvin. Seuraavassa osa artikkelista käännettynä:

——

Kuin Israelin lapset synnin erämaassa, olemme kristllistäneet epäjumalanpalveluksemme ja pyhittäneet jumalanpilkkamme. Emme tiedä, että mitä tälle Moosekselle (eräänlainen vertauskuvallinen Jeesus) on tapahtunut. Emme voi nähdä Häntä tai koskettaa Häntä, joten huuto on “tee meille jumalia, joita voimme ylistää, jumalia jotka tunnemme”. Joten kumarramme tämän maailman jumalia. Rokkaamme niistä parhaimpien kanssa ja otamme niin paljon, kuin vain on sosiaalisesti hyväksyttävää. Jos sitä ei ole mainittu Raamatussa, niin kaikki on okei. Mikä tahansa sopii. Niitä arvoja, jotka Kristus torjui, käytetään ihmisten houkuttelemiseen evankeliumin luokse tänään.

Jumalanpalveluksesta tai ylistyksestä näissä seurakunnissa, kuten Hillsong, ei ole tullut muuta, kuin pyhitetty yökerho ilman viinaa ja ekstaasia. Itse asiassa sitä ei voida enää kutsua ylistykseksi tai jumalanpalvelukseksi, vaan vieraaksi tuleksi vihaisen Jumalan sieraimissa. Pyhitetystä paikasta on tullut niin häpäisty, että Molok ja Dagon ovat kotonaan. Seurakunnasta on tullut saatanan synagoga. Jumala loi meidät ylistämään häntä, mutta olemme turmelleet musiikin ja tehneet “ylistyksestä” viihdettä meistä ja meille. Hillsong erityisesti on tuottanut laulun laulun jälkeen. Rakkauslauluja, jotka eivät sanoituksiltaan poikkea siitä, mitä maallisella radioasemalla soi. Kristuksettoman kristinuskon tuote. Rima on niin matalalla, että Van Halen ja Keith Urban voisivat olla kristittyjä. Jeesusta on vaikea löytää uusissa “ylistyslauluissa”, mutta ei “sinua”. Paljon raamatullista kieltä, mutta ei välttämättä mitään raamatullista.

Näitä uusia ylistyslauluja voitaisiin yhtä hyvin laulaa poika- tai tyttöystävälle, kuin Jeesukselle. Viime vuosikymmenen aikana tästä sanoitustyylistä on tullut osa alati laajenevaa “Jeesus on tyttöystäväni” -genreä.

….

Suurin osa ongelmistamme johtuu sirkuksesta nimeltä kristillinen viihde. Nämä uudet “kristityt” eivät tiedä mitään Jumalan etsimisestä. Nyt näemme kriisin tämän päivän nuorten keskuudessa. Suurin osa tästä erehdyksestä tunkeutuu seurakuntaan “relevanssin” valepuvussa. Relevanssin nimessä juoksemme ympäriinsä ja yritämme epätoivoisesti tehdä musiikistamme, johtajistamme ja evankeliumistamme “siistiä” ja nuorisotapahtumistamme “siistejä”, kaikki yrityksenä voittaa maailma sen omilla ehdoilla. Pyhemmän esittämisen sijaan esitämme siistimpää. Kaikki voimamme on suunnattu sen todistamiseen, että kristinusko on yhtä siistä, hauskaa ja juhlittavaa kuin se, mitä maailmalla on tarjota. Ajatuksena on maailman kaltaiseksi tuleminen, jotta maailmaan voitaisiin tehdä vaikutus. Näin meidät täytyy nähdä muoti-, hip- tai vaihtoehtovaatteissamme. Nuorisotapahtumistamme on tullut tekosyy “juhlia”. Ja asiamme esittämisestä on tullut viihdyttävä multimediaspektaakkeli.

Tämä kaikki on yritystä olla vähintään yhtä “siisti” tai siistimpi, kuin maailma. Juuri tämän takia moderneista rock -konserteista tutut pään heiluttamiset, yleisöön sukeltamiset ja muut ilmiöt ovat tulleet nuortemme musiikkitapahtumiin. Tavoitteena on päästä maailmasta tuttuun älyttömään nautinnonhakuisuuteen. Meistä on tullut “hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakastavia”. Siistejä, mutta täynnä ylpeyttä, maailmallisuutta ja kapinaa. Kaikki tämä “relevanssin” nimessä.

On suuri vaara, että näemme ilmiön nimeltä konserttikristitty. Puoliksi kääntynyt ja pinnallinen teini, jonka kristinusko ei tarkoita paljoa enempää, kuin festareilla käymisestä nauttimista. Traaginen fakta on se, että tällaisia “konserttikristittyjä” on tuhansittain ympäri maailmaa. Ei ole pelkästään kyse suurista festivaaleista ja konserteista, jotka ovat taipuneet tämän viihteen hengen edessä. Nyt tämä “viihdytä heitä keinoja kaihtamatta” -ajattelutapa nuorisotyöhön löytyy kaikkialta, paikallisesta seurakunnasta aina suuriin alueellisiin tapahtumiin asti. Tämä henki on tunkeutunut kaikkialle ja erityisesti niihin alueisiin seurakunnassa, jotka ovat yhteydessä nuoriin. Itse asiassa sellaisten kristittyjen nuorten kokoontumisten löytämisestä, joissa nämä asenteet eivät ole vallalla, on tullut yhä harvinaisempaa.

Monet kristityt eivät ehkä ole huomanneet, että USA:ssa jokainen suuri kristillinen musiikkiyhtiö on maallisessa omistuksessa. EMI omistaa Sparrow:n, Starsongin, Forefront:n ja Gospocentric:n. Gaylord Entertainment omistaa Word Recordsin ja Zomba Group omistaa Benson Music:n Brentwood Music:n ja Reunion -merkin. Hillsongin musiikkiteollisuus (HMI, Hillsong’s Music Industry) ja EMI ovat yhdistäneet voimansa. Huhtikuussa 2010 EMI CMG Label Group ja sen Sparrow Records -merkki aloittivat Hillsong Music:n vuosittaisten julkaisujen markkinoinnin ja kehittämisen. Näihin kuuluvat erittäin hyvin myyneet Hillsong LIVE, Hillsong UNITED ja Hillsong Kids -äänitteet sekä heidän muut musiikki- ja videotuotteensa. Suunnitelmana on tavoittaa Pohjois- ja Etelä-Amerikka.

Tästä nousee kysymys siitä, että ovatko nämä kristilliset merkit nyt pohjimmiltaan suuntautuneita voiton tavoitteluun vai palvelutyöhön. Suurten levy-yhtiöiden osallisuus antaa myös viitteitä siitä, että kuinka paljon RAHAA liikkuu kristillisessä musiikkiteollisuudessa.

Maalliset suuryhtiöt omistavat suurimmat kristilliset julkaisijat tai niiden osakkeet ovat Wall Streetin sijoittajien omistuksessa. Kun palvelytyöstä tulee suurta liikentoimintaa, teologinen eheys voi helposti väistyä markkinoinnin tarpeiden tieltä. Kristilliset markkinat seuraavat näin maailman populaarikulttuurin johtamana. Yleinen sanonta alalla on, että “Kun maallisella puolella jokin trendi alkaa saada ilmaa alleen, niin odota kuusi kuukautta, niin kristillistetty versio löytyy uskonnollisissa kirjakaupoissa”.

Houmchurch Seinäjoen Sanomissa 31.12.2014

Seinäjoen Sanomat on tehnyt jutun Seinäjoella 11.1.2015 aloittavasta houmchuch -ilmiöstä. Seuraavassa olennainen lainaus ja sen analysointia:

Pastorit asettavat sanansa tarkkaan. Näkemyserot ovat olemassa, mutta näitä he avaavat julkisesti harvasanaisesti. -Emme halua lähteä kritisoimaan. Tyylejä ja tapoja on erilaisia. Perussanomamme on samanlainen, mutta esimerkiksi puheissa on eroja, Saranpää toteaa. -Varsinaisia ongelmia ei ole ollut, oma visio oli vain niin vahva, Niemelä jatkaa.

Houmin visiossa on pastoreiden mukaan kyse evankeliumista kertomisesta tämän päivän metodeilla.

Koska Jeesuksen uskotaan hyväksyvän ihmisen ehdoitta,  tekee myös seurakunta niin.

-Ei ole asiaa, miksi ei voisi tulla mukaan toimintaan, Saranpää linjaa.

Pastoreiden mukaan seurakunnan tehtävä ei ole muuttaa ihmistä tai vaatia ihmistä muuttumaan, vaan kertoa Jumalasta, joka rakastaa ihmistä sellaisenaan.

Tämän päivän metodeja on käsitelty jo artikkeleissa David Wilkerson – Mukautuvuuden evankeliumiJokaisen oikeus tulla viihdytetyksi seurakunnassa ja Paul Washer – The Danger of Using Worldly Means to Attract Visitors . Koko ajatus menetelmästä on teknokraattinen ja objektivoiva. Tämän ajattelun problematiikkaa on käsitelty artikkelissa Hillsong -ilmiö kapitalistisena ilmiönä .

Visioita taas artikkelissa Dietrich Bonhoeffer varoittaa seurakuntaa visionääreistä ja visioista . Visionäärijohtajuus on monella tavalla erittäin ongelmallinen konsepti eikä vähiten siksi, että sitä seuraa eräänlainen paavillinen auktoriteetti ja johtajakeskeisyys. Raamatun sijaan oppia ja käytäntöä määrittää visiönäärijohtaja, jolle on suotu salatun viisauden avaimet. Houmin tapauksessa visionäärien näky ei ole mitenkään omaperäinen, vaan seuraa hyvin tarkasti menestyskonseptin eli Hillsongin jalanjäljissä. Menestys saavutetaan kopioimalla toimiva konsepti.

On mielenkiintoista nähdä, että miten Houmchurch tulee toteuttamaan raamatullista seurakuntakuria, “-Ei ole asiaa, miksi ei voisi tulla mukaan toimintaan, Saranpää linjaa”.

Mutta jos veljesi rikkoo sinua vastaan, niin mene ja nuhtele häntä kahdenkesken; jos hän sinua kuulee, niin olet voittanut veljesi.  Mutta jos hän ei sinua kuule, niin ota vielä yksi tai kaksi kanssasi, ‘että jokainen asia vahvistettaisiin kahden tai kolmen todistajan sanalla’. Mutta jos hän ei kuule heitä, niin ilmoita seurakunnalle. Mutta jos hän ei seurakuntaakaan kuule, niin olkoon hän sinulle, niinkuin olisi pakana ja publikaani. (Matt 18:15-17)

Veljet, jos joku tavataan jostakin rikkomuksesta, niin ojentakaa te, hengelliset, häntä sävyisyyden hengessä; ja ole varuillasi, ettet sinäkin joutuisi kiusaukseen. (Gal 6:1)

Yleensä kuuluu, että teidän keskuudessanne harjoitetaan haureutta, jopa semmoista haureutta, jota ei ole pakanainkaan keskuudessa, että eräskin pitää isänsä vaimoa. Ja te olette paisuneet pöyhkeiksi! Eikö teidän pikemminkin olisi pitänyt tulla murheellisiksi, että se, joka on tuommoisen teon tehnyt, poistettaisiin teidän keskuudestanne? (1Kor 5:1-2)

Kun Saranpään ja Niemelän lähteminen Seinäjoen ILTA -seurakunnasta oli tuore, niin Ilkka -lehden (päivämäärää ei tiedossa, etusivulla Kaksi tahtoo lauman paimeniksi) aiheesta kirjoitetussa artikkelissa houmin puuhamiehet kommentoivat seuraavasti: “[k]ysyttäessä uuden seurakunnan linjausta esimerkiksi homoseksuaalisuuteen ja esiaviollisiin suhteisiin, vastaus on ympäripyöreä. -Vaikeissa kysymyksissä näemme aina parhaaksi jutella henkilökohtaisella tasolla jokaista yksilöä kunnioittaen.”.