Huffington Post ja Charisma Magazine jatkavat homoaiheen käsittelemistä

Hillsongchurchwatch on viitannut sekä Huffington Post:n että Charisma Magazinen artikkeleihin homoaiheesta.

Megaseurakunnan johtaja Brian Houstonin vastauksessa LGBT (lesbo, gay, bi, transgender) kysymykseen mainitaan “maailma, jossa elämme, taakka, jonka kanssa elämme ja Sana, jonka mukaan elämme.” Nykyinen maailma, jossa elämme ei poikkea menneisyyden maailmasta. Jeesus teki erittäin selväksi sen, että Nooan aikainen maailma ei poikennut nykyisestä tai tulevasta. “Niin kuin oli Nooan päivinä, niin on oleva myös Ihmisen Pojan tullessa.” Siispä taakka jonka kanssa elämme ei myöskään ole muuttunut. Synti ja turmelus on ollut olemassa syntiinlankeemuksesta lähtien. Samoin Sana, jonka mukaan elämme on yhtä relevantti tänään, kuin koskaan. Jumala ei ole jäljessä nykyajan trendeistä, koetuksista ja houkutuksista.

Jokaisen hengellisen johtajan tulee muistaa, että Jumala valitsi ensimmäisen papistonsa epäjumalanpalveluksesta ja moraalittomuudesta erottautumisen perusteella. Näitä asioita muut Hänen kansastaan hyväksyivät ja harjoittivat. Jumala oli alun perin suunnitellut jokaiselle perheen päälle papillisen kutsumuksen. Tämä nähdään ensimmäisessä pääsiäisessä, kun Israelin lasten ei täytynyt odottaa erityistä pappia toimittamaan pääsiäislampaan uhritoimitusta. Vastuu annettiin jokaisen huoneen päälle. Tänään sitä nimitetään uskovien yleiseksi pappeudeksi.

[…]

Vaikka tästä asiasta on paljon sanottavaa, on tärkeää, että hengellisen johtamisen olennainen perusta ei tule ohitetuksi. Se on synnistä erottautumista! Jumala ei mukaudu syntiin tai kompromisseihin millään tavalla. […] Uskon, että Jumala etsii taas hengellisiä johtajia, jotka eivät huoju eivätkä tee kompromisseja millään tavalla nykyisen LGBT (lesbo, gay, bi, trans) -agendan kanssa. Jumala etsii johtajia, jotka nousevat ja tekevät selväksi maailmalle heidän vihansa sellaisia käytäntöjä kohtaan. Vähempään tyytyminen tulee aiheuttamaan heille hylätyksi tulemisen palvelutyössä puhumattakaan Jumalan suosiosta ja tarkoituksesta.

Lähde: By David Ravenhill, Brian Houston, the Golden Rule and the Golden Calf, Charisma Mag, http://www.charismanews.com/world/45840-brian-houston-the-golden-rule-and-the-golden-calf, Julkaistu 21.10.2014. (Luettu 23.10.2014.)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s