Markus O. Niemi: Musiikki ja Jumalan kohtaaminen

Markus O. Niemi kirjoittaa Joensuun helluntaiseurakunnan blogissaan Musiikista ja Jumalan kohtaamisesta. Alla tärkeimmät lainaukset, mutta koko teksti on lukemisen arvoinen.

Kristikunnan keskellä vaikuttaa panteistinen idea musiikista Jumalan kohtaamisen apuvälineenä. Panteismin mukaan Jumala ja hänen luomakuntansa ovat perimmältään yhtä ja samaa. Kuulostaako havainto hätkähdyttävältä? Kenties. Väittämää voi kuitenkin pitää perusteltuna, kunhan asiaa malttaa tarkastella kiihkottomasti Raamatun opetusta vasten, terveellä arkijärjellä.

Musiikki ja pyhän kokemus

Laajassa mielessä musiikin voitaneen ajatella kuuluvan ns. luomisen evankeliumiin. Inhimillisenä kykynä se on ilman muuta Jumalan antama lahja. Musikaalisena ja luovana toimijana ihminen ilmentää Jumalan kuvaa itsessään. Emme kuitenkaan voi suoraan kohdata Jumalaa musiikin kautta tai musiikissa kuten emme luonnossakaan. Näemme siinä vain hänen tekonsa tai lahjansa, ihmiselle annetun kyvyn organisoida ääntä musiikiksi. Lunastuksen evankeliumiin eli syntien anteeksiantamukseen – siihen, minkä kristityt varsinaisesti tunnustavat evankeliumina – musiikki ei sisälly.

Evankeliumi ja kolmiykseinen Jumala on ihmiselle konseptina vieras ja kummallinen, eikä Jeesuksen sovituskuolema löydä vastakaikua ihmisen luonnollisesta uskonnollisuudesta ja olemuksesta. Kun ymmärrys kristillisestä opista katoaa rockmusiikin ja sielullisten pyhyyden kokemusten syövereihin, on siirtymä panteismiin kristikunnankin keskellä täysin ennustettavissa. Jumala löydetään omasta pyhyyden kokemuksesta ja Pyhän Hengen läsnäolo perustellaan tuohon kokemukseen ja vallitseviin olosuhteisiin vetoamalla. Saatetaan esimerkiksi kuvitella, että koska musiikki soi uskovien keskellä ja on uskovien esittämää, kysymys ei voi olla mistään kovinkaan epäkristillisestä. Harva ajatus on yhtä vaarallinen ja harhaanjohtava.

Luultavaa on, että musiikki on alettu mieltää Jumalan kohtaamisen välineeksi, koska ylistäminen on alettu mieltää sellaiseksi. Nykyinen musiikkikeskeinen tapa määritellä ylistäminen ei puolestaan perustu niinkään Raamattuun kuin amerikkalaiseen “ylistysteologiaan”, jolla ei ole paljoakaan tekemistä kristillisen opin kanssa joitakin irrallisia ja aiheettomia Vanhan testamentin poimintoja lukuunottamatta. Sieltä on myös peräisin menetelmäkeskeinen ylistämisen idea. Raamattu ei kuitenkaan opeta, että ylistäminen on keino kohdata Jumala. Ylistäminen on Raamatussa ihmisen kiitosta Jumalaa kohtaan. Jos ylistäminen tapahtuu Raamatun sanoin, silloin myös varmasti Jumala on läsnä – muttei ylistämisen seurauksena, vaan sanansa kautta. Siksi kannattaa ylistää sellaisin kiitosvirsin, joissa kaikuu evankeliumi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s