Jokaisen oikeus tulla viihdytetyksi seurakunnassa

Markus O. Niemi kirjoittaa Joensuun helluntaiseurakunnan blogissaan jokaisen oikeudesta tulla viihdytetyksi seurakunnassa. Alla tärkeimmät lainaukset. Koko juttu kannattaa lukea.

Uskovaiset ovat yhtä alttiita viihteen suomalle unohdukselle kuin ei-uskovatkin. Viihteen houkutus on juuri unohduksessa, jota se tarjoaa epämääräisin, jopa moraalisin verukkein: sinulla on oikeus tähän, sinulla on vapaus tähän, sinä tarvitset tätä. Se tarjoaa kuolemaa ja unohdusta vapautumisena ja rentoutumisena. Yhtäläisesti se tunkeutuu seurakuntaan epämääräisinä motivaatioina, joiden tarkoitus on loppujen lopuksi – Jumalan palvelemisen nimissä – palvella ainoastaan alati viihtymään pyrkivän kuluttajan tarpeita, huonoa keskittymiskykyä, haluttomuutta ajatella, pysähtyä ajattelemaan: haluttomuutta palvoa Jumalaa kaikella voimalla ja ymmärryksellä (ks. esim. 1. Kor. 14:15 ja 14:20).

Viihteen tunkeutuessa kristilliseen elämään tapahtuu väistämätön: jumalanpalvelukset viihteellistyvät. Tilaisuuden tunnelman ja musiikkivalintojen merkitys korostuu – ja etenkin korostuu ihmisen merkitys näiden tunnelmien tuottajana. Ikään kuin Jumalan palveleminen merkitsisi emotionaalisen merkityssisällön ja latautuneisuuden varmistamista. Mutta miksi tilaisuuden tunnelmaa pitäisi alkaa varmistella? Tietenkin siksi, että ihmiset viihtyisivät; ja jälleen muistetaan puhunnan tasolla korostaa, ettei tarkoitus ole miellyttää ihmisiä (vaan Jumalaa), samalla kun juuri “asian muistava” puhe säilyttää tiukan erillisyytensä toiminnan käytännöstä. “Muistaminen” alkaa paradoksaalisesti palvella unohdusta, muuttua mantraksi, jolla ei paljasteta vaan peitetään asenteen velttous ja haluttomuus ymmärtää teorian ja käytännön suhde.

Advertisements

One thought on “Jokaisen oikeus tulla viihdytetyksi seurakunnassa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s