Onko seurakuntasi ylistysmusiikki enemmän pakanallista, kuin kristillistä? – christianity.com

Christianity.com käsittelee ylistysmusiikkia artikkelissaan “Is Your Church Worship More Pagan than Christian?“.

Seurakunnissa on ylistysmusiikin roolin suhteen suuri väärinymmärrys. Seurakunnille on tavanomaista mainostaa heidän “elämän muuttavaa” tai “dynaamista” ylistysmusiikkiaan, joka “vie sinua lähemmäksi Jumalaa” tai “muuttaa elämäsi”. Jotkin ylistys-CD:t lupaavat, että musiikin avulla “pääset Jumalan läsnäoloon”. Eräs ylistyksenjohtajille tarkoitettu konferenssi ylpeili äskettäin:

“Tule kanssamme kokemaan dynaamista opetusta, joka asettaa sinut oikealle tielle, ja inspiroivaa ylistystä, jossa voit tavata Jumalan ja vastaanottaa hänen energiansa ja rakkautensa, jota tarvitset ollakseksi muutoksentekijä tämän päivän maailmassa…Opetusohjelmamme rinnalla on ylistystapahtumia, joiden kautta pääset kosketuksiin Jumalan voiman ja rakkauden kanssa.”

Tämän julisteen ja monen seurakuntamainoksen ongelma on se, että tällaiset lupaukset paljastavat merkittävän teologisen virheen. Musiikki nähdään keinona Jumalan kohtaamiseen; se tuo meitä lähemmäksi Jumalaa. Tässä ajatusmallissa musiikista tulee välittäjä Jumalan ja ihmisen välillä. Kuitenkin tämä idea on lähempänä ekstaattisia pakanallisia käytäntöjä, kuin kristillistä ylistystä.

Vaughan Roberts kirjassaan True Worship on huomannut neljä asiaa, jotka seuraavat musiikin näkemisestä Jumalan kohtaamisen välineenä

1. Jumalan sanan merkitys vähenee

2. Pelastusvarmuutemme on uhattuna

3. Muusikoille annetaan papillinen asema

4. Seurakunnan hajaannus lisääntyy

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s