Anssi Tiittanen käsittelee Hillsong -ilmiötä seurakuntalainen.com:ssa

Anssi Tiittanen kirjoittaa seurakuntalainen.com:ssa seuraavasti:

Moni uskoo, että omassa kaupungissa voisi olla mahdollista muodostaa SUHE-seurakunnan tyyppinen, puoleensavetävä yhteisö. Siksi tilanne Seinäjoellakaan ei ole lopulta hirvittävän suuri yllätys.

Seinäjoella on suuri symboliarvo helluntailaisille. Kuluneella vuosituhannella yli tuhatjäseninen helluntaiseurakunta on noussut valtakunnalliseksi suunnannäyttäjäyhteisöksi.
Alueella vallitsee ihanteellinen ilmapiiri hengellistä työtä ajatellen, joka on synnytetty tinkimättömällä työllä ja rukouksella. Eteläpohjalaisiin liitetään tietysti myös tukuittain myönteisiä mielikuvia kuten yrittäjähenkisyys, juurevuus ja työteliäisyys yhdistettynä vakaaseen uskonhenkisyyteen.

Monien helluntailaisten mielestä Seinäjoella on aina tehty kaikki oikein. Useilla on kuin kaksi hengellistä kotia – oma paikallisseurakunta ja Seinäjoki, jonka kokouksissa ollaan mukana nettilähetysten kautta sekä osallistumalla tapahtumiin jotka ovat Juhannuskonferenssia lukuun ottamatta suositumpia kuin muut valtakunnalliset tapahtumat Keuruulla.

Moni miettii tänä syksynä, miksi seinäjokiset nuoret haluavat oman seurakunnan. Tunteiden kirjoon kuuluu myös puhdas pettymys: eikö edes Seinäjoella onnistuttu sellaista yhteyttä vanhempien ja nuorten välille, joka olisi mahdollistanut unelmien kanavoitumisen valmiiden rakenteiden kautta?

Puoleensavetävä yhteisö ja unelmien kanavoituminen. Anssi Tiittasen nostamia aiheita on käsitelty blogissa aikaisemmin artikkeleissa Odottamattomat seuraukset: Miten “relevantti” seurakunta ja nuorten eriyttäminen tappaa kristinuskoa ja Dietrich Bonhoeffer varoittaa seurakuntaa visionääreistä ja visioista .

Kaikessa tässä on taustalla ihmiskeskeinen ajattelu, jossa ihmislähtöisillä unelmilla ja ihmisiin kohdistuvalla markkinavetoisella lähestymistavalla pyritään massojen tavoittamiseen. Profeetta Jeremia puhui aikansa näkyjen ja unelmien näkijöistä näin:

Jeremia 23:16-17 Näin sanoo Herra Sebaot: Älkää kuulko profeettain sanoja, noiden, jotka teille ennustavat täyttäen teidät tyhjillä toiveilla: oman sydämensä näkyjä he puhuvat, mutta eivät sitä, mikä tulee Herran suusta. He hokevat minun halveksijoilleni: ‘Herra on sen sanonut: Teillä on oleva rauha!’ Ja kaikille, jotka vaeltavat sydämensä paatumuksessa, he sanovat: ‘Ei teitä kohtaa onnettomuus’.

Modernista seurakunta-ajattelusta puuttuu täysin raamatullinen ja teologinen syvyys. Tilalle ovat tulleet erilaiset markkinointitekniikat ja halu olla relevantti ja mukautua maailmaan. Matthew Marino on käsitellyt aihetta lukuisissa blogikirjoituksissaan, joihin olen myös viitannut tässä blogissa. Viihteellistetty kevytkristillisyys ei tuota kestävää hedelmää, mikä näkyy siinä, että 78 % – 88 % niistä, jotka tänään ovat nuorille suunnatussa toiminnassa tulevat jättämään seurakunnan. Suurin osa heistä ei koskaan palaa. (Lifeway, 2010)

Kukaan ei kysy, että mikä on raamatullinen malli muodostaa seurakunta. Paul Washerin mukaan tärkein raamattukysymys ei ole se, että onko Raamattu erehtymätön, vaan se, että onko Raamattu riittävä. Jos näin ei ole, niin Jumalalta kysymisen sijaan seurakunnan suuntaa alkavat määrittää psykologit, visionäärit ja markkinamiehet. Raamatullinen oppi ei vaikuta käytännössä, koska on helpompaa turvata lihan käsivarteen, kuin toimia Jumalan sanan mukaan. Maalliset menetelmät toimivat aina, koska ne perustuvat markkinointiin, sosiologiaan ja propagandaan. Mikään näistä ei ole hengellinen eikä jumalallinen väline.

“Monien helluntailaisten mielestä Seinäjoella on aina tehty kaikki oikein”. Kertooko tämä lausahdus kriittisten äänien esiintulon vaikeudesta vai monien helluntailaisten vähäisestä hengellisestä arvostelukyvystä? Olen monien vuosien aikana keskustellut lukuisten helluntailiikkeen piirissä olevien uskovien kanssa enkä voi yhtyä tähän. Nuorisotyössä on tehty juuri ne samat virheet, joista Matthew Marino on kirjoittanut blogissaan. Eriytetyn nuorisotyön hedelmä on nuorten eroaminen seurakunnasta uuteen, kiinnostavaan, nuorekkaaseen ja trenditietoiseen seurakuntaan. Sitä hedelmää kannetaan Seinäjoella.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s