Todistus luopioseurakunnasta Hillsongchurchwatch.com:sta

Osoitteessa http://hillsongchurchwatch.com/hillsong-testimonies/ on lisää todistuksia Hillsongista.

HILLSONG LONTOO

Neveling67‘ kertoo kokemuksestaan:

Kävin yhdessä heidän seurakunnistaan ja se on 100 % luopioseurakunta. He toivat psykologin saarnaamaan saarnan (olen tosissani). Se oli paikka, josta nuoret hakivat vastakkaisen sukupuolen seuraa ja kaiken kruunasi pastorin alkoholinkäyttö uuden vuoden aattona. Lapset lääppimässä sohvalla. Tämä oli seurakunnassa! Kävelimme ulos emmekä menneet takaisin. Haaleat Hillsongia rakastavat kristityt uhkasivat minua oikeusjutulla, kun huomautin asiasta ja sanoin, että tämä on väärin. En tarvinnut muuta merkiksi. Kiitos Jumalalle. Voit istua kirkossa ja mennä silti kadotukseen. Älä anna hienojen laulujen huijata sinua. Ole selvillä seurakunnan tarkoituksesta ja lue Raamattuasi, niin tunnet Sanan itse. Elämme lopun aikaa ja luopiokirkko on konkreettinen merkki siitä.

Hei […] olen täysin samaa mieltä. Kävin myös joulu “kirkossa”. Tunsin, että jokin sisällössä oli todella väärin ja laulajat olivat maallisia ihmisiä, jotka seurakunta oli palkannut. He eivät kutsuneet ihmisiä alttarille eivätkä keränneet kolehtia. He olivat kiinnostuneempia showsta, kuin evankeliumista. Toivon, että olisimme lähteneet heti, mutta etsineet sopivaa seurakuntaa epätoivoisesti. Olen käynyt niin monessa luopioseurakunnassa, että kotimme on seurakuntamme.

Anthony‘ kertoo kokemuksestaan:

[…] Minulla oli tapana käydä Hillsong “seurakunnassa” Lontoossa ja minun sanoa, että se ei ole seurakunta, vaan paikka jossa jumalattomat kokoontuvat esittääksen kristittyä. Se on “feel good” -seurakunta. Kaikki ne asiat, jotka mainitsit ovat täysin totta. Heillä on pieni yökerhojumalanpalvelus keskiviikkoisin täällä cityssä, jossa voit nauttia drinkkejä tai olutta. Kysymykseni “seurakunnasta” koski vuoden 2012 joulukirkkoa Webley Areenassa. Siellä olevat tapahtumat olivat niin häiritseviä minulle ja ystävilleni, että lähdimme ja lupasimme toisillemme, ettemme enää koskaan menisi yhteenkään karismaattiseen seurakuntaan. Käymme nykyään pienessä yhteisöllisessä seurakunnassa, jossa julistetaan todellista evankeliumia.

Todistusten aitoudesta voi tietenkin herätä kysymyksiä. Hillsong -liikkeen arvopohjan ja toimintavavat tuntien nämä todistukset eivät ole mitenkään yllättäviä. Seuraavissa kappaleissa alkuperäinen teksti ja lähdeviittaukset kommentteihin.

HILLSONG LONDON

Neveling67‘ says of their experiences:

I attended one of their churches & it’s a 100% apostate church. They brought in a psychologist to preach a sermon (I kid you not). It was a pick up joint for the youth and the cherry on the cake was the pastor drunk on New Years Eve. Kids making out on a sofa. This was in the church folks. We walked out and never went back. I was threatened with litigation from lukewarm Christians who love Hillsong when I called them out and said this is wrong. Here is the validation of that for me- Thank you God. You can sit in a church and still go to hell. Don’t be fooled by nice songs, be aware of the intention of the church and read your bible so you know the Word yourself. We are living in the latter most days the apostate church is a concrete sign of that.

Source: Neveling67, Hillsong Church Watch – “The Muslim and you, we actually serve the same God”, YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=frnSIOhlobQ&google_comment_id=z13zw3mxxweicbggo04cdx5x2kvic3ygv1o, (Accessed 26/05/2014.)

Hi […], I completely agree. I also went to that Christmas “service”, I felt some content was very wrong too and the singers were secular people employed by the church. They didn’t do an altar call or take an offering. They were more interested in a show than the gospel. I wish I had walked out but we are so desperate for a church here. I’ve been to so many apostate churches that we do church at home now every day.

Source: Neveling67, Hillsong Church Watch – “The Muslim and you, we actually serve the same God”, YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=frnSIOhlobQ&google_comment_id=z13zw3mxxweicbggo04cdx5x2kvic3ygv1o, (Accessed 26/05/2014.)

Anthony‘ says of their experiences:

[…] I used to attended Hillsong “Church” London and I’m tellin you its not a church, its where the ungodly come together to pretend they’re Christians , it’s a feel good church. All that the things  you mentioned is absolutely true, they do run a little nightclub service which is every Wednesday here in the city, where you can have yourself some cocktails or some beers up to you. Well my question about that “church” was on 2012 during one of they Christmas Carole service which was in Wembley Arena, there were scenes which was very disturbing, so disturbing me and my friends left and never returned and promise ourselves to never go to another charismatic church again, we now attend a small community church where the true Gospel is being preached,

Source: Anthony the Boxer, Hillsong Church Watch – “The Muslim and you, we actually serve the same God”, YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=frnSIOhlobQ&google_comment_id=z13zw3mxxweicbggo04cdx5x2kvic3ygv1o, (Accessed 26/05/2014.)

Olin vihjeetön kristitty ilman Kristusta Hillsongissa; todistus Jumalan armosta

Hillsongchurchwatch on julkaissut entisen hillsonglaisen todistuksen.

Tapahtuiko minulle jotain todella pahaa Hillsongissa? Huomaamattani jotain pahaa oli tapahtumassa. Siihen aikaan en ymmärtänyt, että kuinka vaarallista heidän teologiansa oli. Kuitenkin, kun löysin itseni tutkimasta Internetissä aihetta ja aloin opiskella ja oppia kristinuskoa, tunsin itseni täysin loukatuksi.

Kristinusko oli paljon enemmän, kuin mitä Hillsong tarjosi minulle. Löytöni perusteella tunsin, että nämä Hillsong -varkaat olivat varastaneet minulta todella paljon vuosien kuluessa. Käytän sanaa varkaat, koska he varastivat minulta tilaisuuden löytää ylistettävän Jumalan rikkaudet ja hänen pelastava armonsa. En myöskään saanut tilaisuutta löytää kristinuskon ihmeellistä perintöä, jota olen alkanut rakastaa ja arvostaa. Minulla on paljon tekemistä kaiken oppimisessa. Olisin vastaanottanut kaikki nämä totuudet, jos he olisivat vain saarnanneet Raamattua uskollisesti.

Tunsin itseni täysin lyödyksi ilman paikkaa, johon mennä. Monen vuoden ajan Hillsong oli tarkoituksella leikannut itsensä irti muusta Kristuksen ruumiista, koska he halusivat aina olla “Jumalan tahdossa tekemässä uusinta uutta”. Kun mietin menneisyyttä, niin kokemukseni Hillsongissa muistuttaa minua mormonismista. Se on niin kuin “lämmin tunne rinnassa”, jolle on oma terminsä mormonismissa. Kuin Jumala olisi halunnut minun tietävän, että Hillsong ja heidän “profeettansa” olisivat todella Jumalasta ja kaiken muun kristinuskon tulisi juosta meidän mukanamme.

Valtavirran seurakunnan tulisi muuttua kanssamme tai kuolla ilman meitä.

Kun jätin Hillsongin, niin tunsin itseni täysin vieraaksi. Olenko astumassa “kuolleeseen” seurakuntaan? Mitä tulisin näkemään? Tulisinko pitämään siitä? Onko “Henki” siellä? Miltä “Henki” näyttää nyt?

Jätin Hillsongin parin muun ihmisen kanssa, koska voimme niin huonosti kaiken sen pinnallisen, muovisen ja voimat vievän uskonnollisen ympäristön keskellä. Olen kiitollinen siitä, että olen löytänyt enemmän vapautta ja syvyyttä paikallisessa seurakunnassani. Kyllä, me toistamme uskontunnustuksia ja arvostamme niiden syvyyttä sekä käymme läpi tunnuskirjoja ja opimme kirkkohistoriaa. Tärkein asia kuitenkin on raamatullisen evankeliumin kuuleminen ja Jumalan sanan oikea käsittely.

Blogin kävijämäärästä

views

Blogin kävijämäärä on yllättänyt blogin pitäjän täysin. Yllättävää on ollut myös se, että kävijöitä on tullut blogiin monista eri maista ympäri maailmaa. Kävijämäärää selittää aiheen ajankohtaisuus ja suomenkielisen materiaalin puute aiheesta. Hillsongchurchwatch on aihealueeltaan lähellä tätä blogia, mutta on kirjoitettu englanniksi ja keskittyy pääasiassa australialaiseen näkökulmaan.

historia

Kävijämäärä räjähti Seinäjoen helluntaiseurakunnan nuorisopastorin Johannes Saranpään työsuhteestaan irtisanoutumisen jälkeen. Tällä vauhdilla 2000 lukukerran raja ylittyy noin viikon sisällä.

Modernin seurakunnan johtajuuskriisi

Markus O. Niemi käsittelee aihetta blogissaan. Koko kirjoitus on lukemisen arvoinen, mutta tässä muutama herkullinen lainaus:

(2) Liberaalin demokratian prinsiipin mukaan jokaisella on oikeus olla mitä haluaa, siis myös johtaja. Siispä ”jokainen voi olla johtaja” tai ”jokainen on kutsuttu johtajuuteen”. Johtajuuden toki väitetään edelleen määräytyvän Jumalan tahdosta käsin, mutta tämä on ainoastaan kristillistä liturgiaa, koska tosiasiallisesti pelkkä yksilön halu olla johtaja käsitetään ”Jumalan minuun asettamaksi haluksi”, ja Jumalan tahto päätellään tästä halusta käsin. Jos S haluaa johtajaksi, Jumala haluaa S:n johtajaksi. Näin raamatullinen johtajuuskäsitys demokratisoituu.

(3) Käytännössä eniten seuraajia saavat ne, joilla on karismaa. Muinainen opillinen ja institutionaalinen auktoriteetti korvautuu karismaattisella auktoriteetilla, jolle demokraattinen ”itseohjautuva” ihminenkin voi halutessaan huoletta alistua: karismaattisen auktoriteetin ja sille antautuvan subjektin suhteessa kun ei varsinaisesti ole kysymys teologisesta, opillisesta tai dogmaattisesta alistumisesta, jonka luonne on ”ulkoinen” ja siten epäaito; kysymys on pikemminkin eläytymisestä, uskaliaasta virtaan heittäytymisestä, intuition seuraamisesta. Karismaattinen auktoriteetti on näin auktoriteetti, jonka moderni demokraattinen subjektikin voi tunnustaa – säilyttäen samalla ratkaisussaan autenttisuuden sädekehän. Mutta uusi johtajuusoppi pyrkii toki demokratian mukaisesti myös opettamaan ”karismaa” kaikille halukkaille. Todellinen johtaja ei ole enää ennen kaikkea se, jonka instituutio tunnustaa, vaan se, joka johtaa itse itseään. Vain tällainen ”itseohjautuva” johtaja voi voittaa ihmisiä puolelleen, voiton legitiimiyden perustuessa karismaan, joka puolestaan näkyy ”sitoutumisen intohimoisuutena”, eräänlaisena katu-uskottavuutena.

Nuorisopastoreiden eroaminen ja uusien seurakuntien perustaminen suomenlaajuinen ilmiö

Pastori Esa kirjoittaa blogissaan seuraavasti:

Viimeiset vuodet Suomen helluntaiherätyksen kehityksen kulkua seuranneena olen tullut lopputulokseen, että nyt on viimeinen hetki pysähtyä katsomaan ja arvioimaan rehellisesti mitä on tapahtunut ja mihin olemme menossa. Erityisesti viimeisillä Talvipäivillä (2014) Hämeenlinnassa kuulimme, että viimeisen viiden vuoden kehitys on johtanut noin 70 nuoriso- tai nuoremman pastorin irtautumiseen helluntaiseurakuntien työsuhteesta (luvut ovat muistin varaisia ja siten vain suuntaa antavia). Toinen yhä vahvistuva ilmiö on, että entiset ja nuoremmat helluntaipastorit perustavat uusia, tunnustuskuntiin sitoutumattomia seurakuntia. Esimerkiksi Vedä Henkeä – seurakunta  Pietarsaaressa, United Helsinki Helsingissä ja vielä nimeltä tuntematon seurakunta on irtautumassa Seinäjoen helluntaiseurakunnan nuorisotyöstä.

Seinäjoen ilmiö ei siis rajoitu pelkästään Seinäjoelle, vaan on koko maan ja hyvin todennäköisesti myös maailmanlaajuinen. Hillsong -ilmiö on päässyt todella kauan vaikuttamaan perinteisten seurakuntien nuorisotyössä ja musiikki on ollut yksi voimakkain kanava, jonka kautta muutos on levinnyt.

Perinteisesti uuskarismaattisuus on ollut syy irrota helluntaiherätyksestä kuten cityseurakunnat. Edellä esitetyt kolme seurakuntaa ulkopuolelta arvioiden etsivät aidosti uutta ja vaikuttavaa seurakuntakulttuuria saavuttaa seurakunnista ja kristinuskosta vieraantuneita suomalaisia. Syyt eivät siis ole karismaattisuuden uusissa painotuksissa.

Yksi perinteinen helluntaiseurakunta, Helsingin Filadelfia, on käynyt lävitse voimakkaan sosiaalisen kulttuuriuudistuksen, jolla uutta sukupolvea pyritään saavuttamaan. Näen tällä hetkellä, että Filadelfia jää yksittäiseksi esimerkiksi vanhan muutoksesta uudeksi.

Sen sijaan trendi istuttaa uuden kulttuurin omaavia seurakuntia vahvistuu. Mututuntumani voidaan tietysti osoittaa vääräksi, mutta se perustuu siihen, että muutaman viimeisen vuoden sisällä merkittävä joukko pastorikollegojani (nykyisiä ja entisiä) ovat esittäneet samankaltaisia arvioita herätysliikkeemme tulevaisuudesta: uudet seurakunnat ovat jäljellä oleva toivomme.

Pastori Esa löytää ongelman oireet, mutta itse ongelma on hukassa. Kysymys on lopulta siitä, että haluammeko luoda “kristillistä” kulttuuria vai edistää kristinuskon asiaa. Kristillistä kulttuuria ei tule koskaan sekoittaa kristinuskoon. Jos helluntailiikkeen ainut toivo ovat nämä viihteellisyyteen ja kulttuurilliseen relevanttiuteen (l. seurakunnan tulee puhutella tämän ajan ihmistä tämän ajan menetelmillä = standup ja yökerho) pohjaavat seurakunnat, niin tulemme näkemään valtavasti “kristillistä” kulttuuria vailla kristillistä uskoa.

Miten opetus uudestisyntymisestä vaikuttaa modernin nuortentoiminnan viihteellisiä menetelmiä käyttäviin seurakuntiin  käytännössä? Vastaus: EI mitenkään, jos tavoitteena on luoda jonkinlainen vetovoimainen kulttuuri, joka saa ihmiset pysymään seurakunnan piirissä. Jumalan lapset haluavat luonnollisesti tehdä hengellisiä asioita, mutta niille, jotka ovat hengellisesti kuolleita (Ef. 2:1- 3) täytyy järjestää kaikenlaista viihdettä, jotta mielenkiinto pysyy yllä.

Olen aikaisemmin viitannut blogissani Matt Marinon blogikirjoituksiin aiheesta. Hän kertoo mm., miten  megaseurakunnat pelaavat mormonien pussiin ja nykyinen moderni seurakuntamalli on elävä mutta kuollut. Matt Miano kertoo myös, että mitä yhteistä on suuresta massasta seurakuntaan jäävällä pienellä joukolla uskovia.

Hillsong Suomi/Seinäjoki/Helsinki?

Suomen Hillsong -ilmiön kirkkain tähti Johannes Saranpää on ilmeisesti perustamassa omaa 100 % Hillsong -brändättyä seurakuntaansa. Suomen lähin Hillsong löytyy tällä hetkellä Ruotsista. Blogi jatkaa analyysiä ilmiöstä Suomessa ja ulkomailla.

Edit:

Amazing Grace Ry:n sivulla olevassa artikkelissa “Seinäjoelle uusi moderni seurakunta” kerrotaan lisää uudesta seurakuntahankkeesta.

Hillsong -ilmiö kapitalistisena ilmiönä

Markus O. Niemi analysoi viisiosaisessa blogikirjoituksessaan kapitalismin ja kristinuskon nykymuodon suhdetta. Paras todiste Hillsong -ilmiössä ilmenevästä kapitalistisesta asenteesta on markkinointi ja massojen tavoittelu, mitkä kumpikin ilmenevät blogissa aikaisemmin julkaistusta kirjoituksesta, jossa analysoidaan Seinäjoen ILTA -seurakunnan arvoja lähteenä Image -lehti nro 212.

“Mainostoimistoystävänsä kanssa Saranpää tuli siihen tulokseen, että nuorisotyön päätapahtuman,jokalauantaisen Seinäjoen illan, brändin on uudistuttava. Aiemmin se oli samanlainen kuin kaikkien uskonnollisten nuorteniltojen:kiltti, särmätön ehkä vähän tylsä. Saranpää määritteli illalle pitkän tähtäimen kasvutavoitteen: vuonna 2017 illassa pitäisi käydä joka lauantai tuhat nuorta. Nyt määrä on noin 300. Kasvun maksimoimiseksi Saranpää halusi, että siitä tulisi elämyksellinen! Trendikäs! Hauska! Jännittävä!”, Image 212,s. 48 (muotoilu kirjoittajan)

Ihmismassat nähdään kaupankäynnin kohteena siten, että tarjottua viihteellistä kokemusta vastaan ihmiset antavat vastineeksi aikaansa ja tietenkin myös rahaansa. Kaikki tämä esitetään siten, että sillä olisi jotakin hengellistä merkitystä. Kasvutavoite saavutetaan olemalla kulttuurillisesti relevantti. Markus O. Niemi tarjoaa analyysinsä kapitalismin olemuksesta:

Mitä on kapitalismi? Jos seurailemme ja sovellamme heideggerilaista tematiikkaa, voi kapitalismin nähdä ajattelutapana, jossa todellisuus objektivoidaan ja palautetaan pääomaksi/varannoksi/resurssiksi joko potentiaalisessa tai aktuaalisessa mielessä. Kapitalismi toisin sanoen näkee ja ajattelee kohteensa ennen kaikkea laskennallis-teknisesti haltuunotettavana ”varastona”. Todellisuus muuntuu näin mitattaviksi suureiksi; edelleen: se, mikä on mitattavissa, on markkinoitavissa ja kaupattavissa.

Kapitalisti ei siten ole määritelmällisesti esimerkiksi ihminen, joka palvoo rahaa. Kapitalismilla ei tarvitse olla mitään tekemistä rahan kanssa, kuten ehkä olemme huomanneet. Olennaista on laskemalla tapahtuva haltuunottaminen – todellisuuden objektivoiva ja väkivaltainen palauttaminen mitattaviksi suureiksi, jolloin olevalle voidaan (vaikka sitten kuinkakin teoreettisesti) määritellä suhteellinen arvo. Tällöin mitattu myös välittömästi muuntuu (vaikka sitten kuinkakin teoreettisen) kaupankäynnin objektiksi.

2Piet 2:

1. Mutta myös valheprofeettoja oli kansan seassa, niinkuin teidänkin keskuudessanne on oleva valheenopettajia, jotka salaa kuljettavat sisään turmiollisia harhaoppeja, kieltävätpä Herrankin, joka on heidät ostanut, ja tuottavat itselleen äkillisen perikadon.
2. Ja moni on seuraava heidän irstauksiaan, ja heidän tähtensä totuuden tie tulee häväistyksi;
3. ja ahneudessaan he valheellisilla sanoilla kiskovat teistä hyötyä (eng. tekevät teistä kauppatavaraa); mutta jo ammoisista ajoista heidän tuomionsa valvoo, eikä heidän perikatonsa torku.

3And through covetousness shall they with feigned words make merchandise of you: whose judgment now of a long time lingereth not, and their damnation slumbereth not.