Langennut ihminen ja itsepetos

Markus O. Niemi kirjoittaa aiheesta osoitteessa http://www.kristitynfoorumi.fi/langennut.pdf . Kirjoitus antaa joitain syitä sille, että miksi erilaiset epäraamatulliset ilmiöt saavat kannatusta. Viihteellistetyn kristillisyyden kannatukseen liittyy olennaisesti se, että ihminen ei halua nähdä itseään syntisenä ja langenneena. Ihmisen syntisyyden ymmärtäminen johtaa sekä motiivien että tekojen tutkiskelemiseen Sanan valossa. Jos tällainen tutkiskelu puuttuu, niin puuttuu hengellinen näkökykykin.

“Hengellisen” pragmatismin kautta voidaan monet kyseenalaiset tai täysin väärät toimintamallit perustella toimiviksi ja hyviksi. Kuitenkin pragmatismin taustalla voivat olla hyvin itsekkäät motiivit, kuten omaisuuden kasvattaminen, ihmisten suosio  ja vaikutusvalta. Kaikki tehdään täysillä Jumalalle, joten mitään syytä kyseenalaistamiseen ei tietenkään tule olla.

Mikään hengellinen liike ei ole täysin vapaa harhoista, vaikka sitä ei yleensä myönnetä. Varsinkin oman ryhmän arvostelua pidetään suurena syntinä. Avointa keskustelua omaa yhteisöä koskevista asioista ei edes sen sisällä pidetä toivottavana puhumattakaan siitä, että niistä keskusteltaisiin joidenkin ulkopuolisten kanssa. Keskustelumahdollisuuden puuttuminen aiheuttaa jännitteitä ja on omiaan luomaan pelon ilmapiiriä. … Arvioinnin kieltämisestä huolimatta tai juuri sen tähden on tärkeää tunnistaa vääristymien tunnusomaiset piirteet varsinkin omassa joukossa, vaikka tämä onkin vähemmän sallittua, monelle hyvin vastenmielistä, loukkaavaa ja joskus lähes mahdotonta, jos takana on vuosien jäsenyys kyseisessä yhteisössä. (Lievonen et al. 2007: 12-13.)